Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

Dia:
Dijous, 3 d'octubre de 2019
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre la transparència i el retiment de comptes dels acords de col·laboració (Tram. 250-00549/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 231, 100)

 • 2

  Proposta de resolució sobre els assentaments a Cisjordània (Tram. 250-00777/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 320, 60)

 • 3

  Proposta de resolució sobre la situació al Sudan (Tram. 250-00778/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 320, 61)

 • 4

  Proposta de resolució de suport a una campanya feminista a Hondures (Tram. 250-00800/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Beatriz Silva Gallardo, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 337, 41)

 • 5

  Proposta de resolució de suport a la transferència de poder al Sudan (Tram. 250-00801/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 337, 42; esmenes: BOPC, 370, 5)