Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

Dia:
Dijous, 19 de setembre de 2019
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença del director general de Cooperació al Desenvolupament davant la Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència per a informar sobre les accions de la Generalitat per a garantir el compliment de la Resolució 797/XI, sobre el suport a les vies legals i segures d'accés al dret d'asil i sobre l'exercici del dret a la llibertat de circulació (Tram. 357-00413/12)

  Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

  Compareixença.

 • 2

  Proposta de resolució sobre l'impuls de la transparència en l'acció exterior de la Generalitat (Tram. 250-00529/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 223, 28)

 • 3

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència amb la consellera d'Empresa i Coneixement sobre els criteris per a atorgar subvencions a les universitats estrangeres (Tram. 354-00115/12)

  Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 4

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència amb el conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència sobre la reestructuració del seu departament (Tram. 354-00118/12)

  Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 5

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència amb el conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència sobre les subvencions d'ajuda al desenvolupament que va atorgar l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament en el període 2011-2017 (Tram. 354-00151/12)

  Esther Niubó Cidoncha, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 6

  Sol·licitud de compareixença de la secretària d'Acció Exterior i de la Unió Europea davant de la Comissió d'Acció Exterior i de la Unió Europea perquè informi sobre l'acord marc de cooperació transfronterera amb el Departament dels Pirineus Orientals (Tram. 356-00439/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Plataforma Europa Feminista davant la Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència perquè informi sobre la campanya "Europa feminista" i els seus objectius, activitats i recomanacions (Tram. 356-00446/12)

  Esther Niubó Cidoncha, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 8

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Taula Catalana de Codesenvolupament davant la Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència perquè informi sobre l'activació de polítiques públiques orientades al desplegament del codesenvolupament (Tram. 356-00454/12)

  Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà; Ruben Wagensberg Ramon, del Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 9

  Sol·licitud de compareixença de Jaume Duch, portaveu i director general de Comunicació del Parlament Europeu, davant la Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència perquè informi sobre les eleccions europees (Tram. 356-00466/12)

  Francesc de Dalmases i Thió, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 10

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del Comitè per la Llibertat de Louisa Hanoune davant la Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència perquè informi sobre la repressió a Algèria i l'empresonament de Louisa Hanoune (Tram. 356-00493/12)

  Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà; Susanna Segovia Sánchez, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Albert Batet i Canadell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Carles Riera Albert, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 11

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Coalició Prou Complicitat amb Israel davant la Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència perquè informi sobre la campanya internacional de boicot, desinversions i sancions com a eina per a fer respectar els drets humans i el dret internacional (Tram. 356-00501/12)

  Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Susanna Segovia Sánchez, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Carles Riera Albert, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.