Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

Dia:
Divendres, 19 de juliol de 2019
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Projecte del Pla director de cooperació al desenvolupament 2019-2022 (Tram. 259-00001/12)

    Govern de la Generalitat

    Debat i votació.

    (Text presentat: BOPC, 347, 27)