Convocatòria

Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

Dia:
Dijous, 2 de maig de 2019
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre l'ús del nom del Parlament Europeu per l'anterior Govern de la Generalitat amb relació al fet de fer passar per observadors internacionals alguns eurodiputats que eren a Espanya l'1 d'octubre de 2017 (Tram. 250-00374/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 166, 11; esmenes: BOPC, 200, 49)

 • 2

  Proposta de resolució de condemna de la banalització de l'imperialisme i el colonialisme (Tram. 250-00526/12)

  Grup Parlamentari Republicà; Gerard Gómez del Moral i Fuster, del Grup Parlamentari Republicà; Mònica Palacín París, del Grup Parlamentari Republicà; Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari Republicà; Ruben Wagensberg Ramon, del Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 225, 20)

 • 3

  Proposta de resolució sobre les víctimes de desaparició forçosa a Mèxic (Tram. 250-00538/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 223, 43)

 • 4

  Proposta de resolució de rebuig a la detenció d'estudiants marxistes i de sindicalistes a la Xina (Tram. 250-00539/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 223, 44; esmenes: BOPC, 263, 42)

 • 5

  Proposta de resolució sobre el Programa de protecció de defensors i defensores dels drets humans (Tram. 250-00546/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 231, 97; esmenes: BOPC, 263, 42)

 • 6

  Proposta de resolució sobre el garantiment de la destinació del 0,7% dels ingressos propis no condicionats a polítiques públiques de cooperació internacional (Tram. 250-00573/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 238, 49; esmenes: BOPC, 275, 7)

 • 7

  Proposta de resolució sobre el respecte dels principis comunitaris de sobirania dels estats membres i de l'estat de dret (Tram. 250-00675/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Ignacio Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 261, 63)

 • 8

  Proposta de resolució contra l'esclavitud (Tram. 250-00719/12)

  Francesc de Dalmases i Thió, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Ruben Wagensberg Ramon, del Grup Parlamentari Republicà; Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Susanna Segovia Sánchez, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Alejandro Fernández Álvarez, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Josep Maria Forné i Febrer, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 285, 52)

 • 9

  Proposta de resolució sobre el suport i la protecció a les dones activistes al món (Tram. 250-00732/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 294, 21; esmenes: BOPC, 320, 40)

 • 10

  Sol·licitud de compareixença de la secretària general d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència davant la Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència perquè informi sobre la preparació del Govern davant cadascun dels escenaris possibles del Brexit (Tram. 356-00387/12)

  Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 11

  Proposició de llei de lluita contra la corrupció i de protecció dels denunciants (Tram. 202-00017/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Lorena Roldán Suárez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substitució de membres en la Ponència

  (Text presentat: BOPC, 100, 18)

 • 12

  Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en l'àmbit competencial de la Generalitat (Tram. 202-00022/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Gemma Geis i Carreras, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà; Gerard Gómez del Moral i Fuster, del Grup Parlamentari Republicà; Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Susanna Segovia Sánchez, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Maria Sirvent Escrig, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Substitució de membres en la Ponència

  (Text presentat: BOPC, 118, 10)