Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

Dia:
Dijous, 14 de març de 2019
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposició de llei de lluita contra la corrupció i de protecció dels denunciants (Tram. 202-00017/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Lorena Roldán Suárez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Nomenament de la Ponència

  (Text presentat: BOPC, 100, 18)

 • 2

  Proposició de llei de lluita contra la corrupció i de protecció dels denunciants

  • 2.1

   Proposta d'audiència en comissió del director de l'Oficina Antifrau de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de lluita contra la corrupció i de protecció dels denunciants (Tram. 352-00103/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 2.2

   Proposta d'audiència en comissió del director de l'Oficina Antifrau de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de lluita contra la corrupció i de protecció dels denunciants (Tram. 352-00134/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 2.3

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de l'Oficina Antifrau de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de lluita contra la corrupció i de protecció dels denunciants (Tram. 352-00154/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 2.4

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de Transparència Internacional amb relació a la Proposició de llei de lluita contra la corrupció i de protecció dels denunciants (Tram. 352-00104/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 2.5

   Proposta d'audiència en comissió del fiscal superior de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de lluita contra la corrupció i de protecció dels denunciants (Tram. 352-00105/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 2.6

   Proposta d'audiència en comissió del president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de lluita contra la corrupció i de protecció dels denunciants (Tram. 352-00106/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 2.7

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de Foment del Treball amb relació a la Proposició de llei de lluita contra la corrupció i de protecció dels denunciants (Tram. 352-00107/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 2.8

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de Pimec amb relació a la Proposició de llei de lluita contra la corrupció i de protecció dels denunciants (Tram. 352-00108/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 2.9

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de lluita contra la corrupció i de protecció dels denunciants (Tram. 352-00109/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 2.10

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació a la Proposició de llei de lluita contra la corrupció i de protecció dels denunciants (Tram. 352-00110/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 2.11

   Proposta d'audiència en comissió de Maria Eugènia Gay, degana del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de lluita contra la corrupció i protecció dels denunciants (Tram. 352-00111/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 2.12

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de lluita contra la corrupció i de protecció dels denunciants (Tram. 352-00135/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 2.13

   Proposta d'audiència en comissió de Helen Darbishire, representant d'Access Info Europe, amb relació a la Proposició de llei de lluita contra la corrupció i de protecció dels denunciants (Tram. 352-00121/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 2.14

   Proposta d'audiència en comissió d'Ignacio Corredor, representant de Más Democracia, amb relació a la Proposició de llei de lluita contra la corrupció i de protecció dels denunciants (Tram. 352-00122/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 2.15

   Proposta d'audiència en comissió de Juan Carlos Galindo, expert en prevenció de blanqueig de capitals, amb relació a la Proposició de llei de lluita contra la corrupció i de protecció dels denunciants (Tram. 352-00123/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 2.16

   Proposta d'audiència en comissió de Rafael Rubio, professor de dret constitucional, amb relació a la Proposició de llei de lluita contra la corrupció i de protecció dels denunciants (Tram. 352-00124/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 2.17

   Proposta d'audiència en comissió de Manuel Conthe, exdirector de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, amb relació a la Proposició de llei de lluita contra la corrupció i de protecció dels denunciants (Tram. 352-00125/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 2.18

   Proposta d'audiència en comissió d'Elisa de la Nuez, advocada de l'Estat, amb relació a la Proposició de llei de lluita contra la corrupció i de protecció dels denunciants (Tram. 352-00126/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 2.19

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de la fundació Hay Derecho amb relació a la Proposició de llei de lluita contra la corrupció i de protecció dels denunciants (Tram. 352-00127/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 2.20

   Proposta d'audiència en comissió d'Albert Sánchez Graells, professor de dret i expert en contractació pública i prevenció del frau, amb relació a la Proposició de llei de lluita contra la corrupció i de protecció dels denunciants (Tram. 352-00128/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 2.21

   Proposta d'audiència en comissió de Rodrigo Tena, notari, amb relació a la Proposició de llei de lluita contra la corrupció i de protecció dels denunciants (Tram. 352-00129/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 2.22

   Proposta d'audiència en comissió de David Velázquez Vioque, advocat expert en compliment normatiu ("compliance"), amb relació a la Proposició de llei de lluita contra la corrupció i de protecció dels denunciants (Tram. 352-00130/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 2.23

   Proposta d'audiència en comissió de Miguel Trias Sagnier, catedràtic de dret mercantil d'ESADE i expert en governança, amb relació a la Proposició de llei de lluita contra la corrupció i de protecció dels denunciants (Tram. 352-00131/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 2.24

   Proposta d'audiència en comissió d'Ignacio Farrando Miguel, catedràtic de dret mercantil de la Universitat Pompeu Fabra i expert en governança, amb relació a la Proposició de llei de lluita contra la corrupció i de protecció dels denunciants (Tram. 352-00132/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 2.25

   Proposta d'audiència en comissió de Jaime Velázquez Vioque, expert en governança, amb relació a la Proposició de llei de lluita contra la corrupció i de protecció dels denunciants (Tram. 352-00133/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 2.26

   Proposta d'audiència en comissió del síndic de greuges amb relació a la Proposició de llei de lluita contra la corrupció i de protecció dels denunciants (Tram. 352-00151/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 2.27

   Proposta d'audiència en comissió de Simona Levi, representant d'Xnet, amb relació a la Proposició de llei de lluita contra la corrupció i de protecció dels denunciants (Tram. 352-00152/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 2.28

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública amb relació a la Proposició de llei de lluita contra la corrupció i de protecció dels denunciants (Tram. 352-00153/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

 • 3

  Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en l'àmbit competencial de la Generalitat (Tram. 202-00022/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Gemma Geis i Carreras, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà; Gerard Gómez del Moral i Fuster, del Grup Parlamentari Republicà; Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Susanna Segovia Sánchez, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Maria Sirvent Escrig, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Nomenament de la Ponència

  (Text presentat: BOPC, 118, 10)

 • 4

  Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en l'àmbit competencial de la Generalitat

  • 4.1

   Proposta d'audiència en comissió del director de l'Oficina Antifrau de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en l'àmbit competencial de la Generalitat (Tram. 352-00112/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 4.2

   Proposta d'audiència en comissió del director de l'Oficina Antifrau de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en l'àmbit competencial de la Generalitat (Tram. 352-00149/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 4.3

   Proposta d'audiència en comissió del director de l'Oficina Antifrau de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en l'àmbit competencial de la Generalitat (Tram. 352-00380/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 4.4

   Proposta d'audiència en ponència del director de l'Oficina Antifrau de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en l'àmbit competencial de la Generalitat (Tram. 352-00392/12)

   Grup Parlamentari Republicà

   Debat i votació de la proposta.

  • 4.5

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de Transparència Internacional amb relació a la Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en l'àmbit competencial de la Generalitat (Tram. 352-00113/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 4.6

   Proposta d'audiència en comissió del fiscal superior de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en l'àmbit competencial de la Generalitat (Tram. 352-00114/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 4.7

   Proposta d'audiència en comissió del president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en l'àmbit competencial de la Generalitat (Tram. 352-00115/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 4.8

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de Foment del Treball amb relació a la Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en l'àmbit competencial de la Generalitat (Tram. 352-00116/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 4.9

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de Pimec amb relació a la Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en l'àmbit competencial de la Generalitat (Tram. 352-00117/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 4.10

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en l'àmbit competencial de la Generalitat (Tram. 352-00118/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 4.11

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació a la Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en l'àmbit competencial de la Generalitat (Tram. 352-00119/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 4.12

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació a la Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en l'àmbit competencial de la Generalitat (Tram. 352-00390/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 4.13

   Proposta d'audiència en comissió de Maria Eugènia Gay, degana del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en l'àmbit competencial de la Generalitat (Tram. 352-00120/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 4.14

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en l'àmbit competencial de la Generalitat (Tram. 352-00150/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 4.15

   Proposta d'audiència en comissió de Helen Darbishire, representant d'Access Info Europe, amb relació a la Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en l'àmbit competencial de la Generalitat (Tram. 352-00136/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 4.16

   Proposta d'audiència en comissió d'Ignacio Corredor, representant de Más Democracia, amb relació a la Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en l'àmbit competencial de la Generalitat (Tram. 352-00137/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 4.17

   Proposta d'audiència en comissió de Juan Carlos Galindo, expert en prevenció de blanqueig de capitals, amb relació a la Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en l'àmbit competencial de la Generalitat (Tram. 352-00138/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 4.18

   Proposta d'audiència en comissió de Rafael Rubio, professor de dret constitucional, amb relació a la Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en l'àmbit competencial de la Generalitat (Tram. 352-00139/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 4.19

   Proposta d'audiència en comissió de Manuel Conthe, exdirector de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, amb relació a la Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en l'àmbit competencial de la Generalitat (Tram. 352-00140/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 4.20

   Proposta d'audiència en comissió d'Elisa de la Nuez, advocada de l'Estat, amb relació a la Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en l'àmbit competencial de la Generalitat (Tram. 352-00141/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 4.21

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de la fundació Hay Derecho amb relació a la Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en l'àmbit competencial de la Generalitat (Tram. 352-00142/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 4.22

   Proposta d'audiència en comissió d'Albert Sánchez Graells, professor de dret i expert en contractació pública i prevenció del frau, amb relació a la Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en l'àmbit competencial de la Generalitat (Tram. 352-00143/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 4.23

   Proposta d'audiència en comissió de Rodrigo Tena, notari, amb relació a la Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en l'àmbit competencial de la Generalitat (Tram. 352-00144/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 4.24

   Proposta d'audiència en comissió de David Velázquez Vioque, advocat expert en compliment normatiu ("compliance"), amb relació a la Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en l'àmbit competencial de la Generalitat (Tram. 352-00145/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 4.25

   Proposta d'audiència en comissió de Miguel Trias Sagnier, catedràtic de dret mercantil d'ESADE i expert en governança, amb relació a la Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en l'àmbit competencial de la Generalitat (Tram. 352-00146/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 4.26

   Proposta d'audiència en comissió d'Ignacio Farrando Miguel, catedràtic de dret mercantil de la Universitat Pompeu Fabra i expert en governança, amb relació a la Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en l'àmbit competencial de la Generalitat (Tram. 352-00147/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 4.27

   Proposta d'audiència en comissió de Jaime Velázquez Vioque, expert en governança, amb relació a la Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en l'àmbit competencial de la Generalitat (Tram. 352-00148/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 4.28

   Proposta d'audiència en comissió de Jaume Asens Llodrà, director de l'Àrea de Drets de la Ciutadania, Participació i Transparència de l'Ajuntament de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en l'àmbit competencial de la Generalitat (Tram. 352-00250/12)

   Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 4.29

   Proposta d'audiència en comissió de Rosa Maria Sánchez Sánchez amb relació a la Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en l'àmbit competencial de la Generalitat (Tram. 352-00251/12)

   Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 4.30

   Proposta d'audiència en ponència de Rosa Maria Sànchez Sànchez, directora de serveis d'anàlisi de l'Oficina per la Transparència i Bones Pràctiques, amb relació a la Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en l'àmbit competencial de la Generalitat (Tram. 352-00403/12)

   Grup Parlamentari Republicà

   Debat i votació de la proposta.

  • 4.31

   Proposta d'audiència en comissió de Maria del Mar Giménez-Salinas Botella, directora de l'Oficina de Transparència i Bones Pràctiques de l'Ajuntament de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en l'àmbit competencial de la Generalitat (Tram. 352-00252/12)

   Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 4.32

   Proposta d'audiència en comissió de Joan Llinares Gómez, responsable de l'Oficina Antifrau del Govern Valencià, amb relació a la Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en l'àmbit competencial de la Generalitat (Tram. 352-00253/12)

   Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 4.33

   Proposta d'audiència en comissió de Joan Llinares Gómez, director de l'Agència per la prevenció i la Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana amb relació a la Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en l'àmbit competencial de la Generalitat (Tram. 352-00379/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 4.34

   Proposta d'audiència en ponència de de Joan Llinares, director de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, amb relació a la Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en l'àmbit competencial de la Generalitat (Tram. 352-00394/12)

   Grup Parlamentari Republicà

   Debat i votació de la proposta.

  • 4.35

   Proposta d'audiència en comissió de Simona Levy, cofundadora de Xarxanet, amb relació a la Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en l'àmbit competencial de la Generalitat (Tram. 352-00254/12)

   Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 4.36

   Proposta d'audiència en ponència de Simona Levi, representant de la plataforma Xnet, amb relació a la Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en l'àmbit competencial de la Generalitat (Tram. 352-00338/12)

   Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Maria Sirvent Escrig, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Debat i votació de la proposta.

  • 4.37

   Proposta d'audiència en comissió de Simona Levi, representant de la plataforma XNet, amb relació a la Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en l'àmbit competencial de la Generalitat (Tram. 352-00378/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 4.38

   Proposta d'audiència en ponència de Simona Levi, representant de la plataforma XNet, amb relació a la Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en l'àmbit competencial de la Generalitat (Tram. 352-00400/12)

   Grup Parlamentari Republicà

   Debat i votació de la proposta.

  • 4.39

   Proposta d'audiència en comissió de David Fernández, coordinador de Llums i taquígrafs, amb relació a la Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en l'àmbit competencial de la Generalitat (Tram. 352-00339/12)

   Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 4.40

   Proposta d'audiència en comissió de Gemma Calvet, directora de l'Agència de Transparència de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en l'àmbit competencial de la Generalitat (Tram. 352-00340/12)

   Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 4.41

   Proposta d'audiència en ponència de Gemma Calvet, directora de l'Agència de Transparència de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en l'àmbit competencial de la Generalitat (Tram. 352-00395/12)

   Grup Parlamentari Republicà

   Debat i votació de la proposta.

  • 4.42

   Proposta d'audiència en comissió d'Itziar González i Virós, exregidora del districte de Ciutat Vella de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en l'àmbit competencial de la Generalitat (Tram. 352-00381/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 4.43

   Proposta d'audiència en ponència d'Itziar González i Virós, alertadora del districte de Ciutat Vella de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en l'àmbit competencial de la Generalitat (Tram. 352-00396/12)

   Grup Parlamentari Republicà

   Debat i votació de la proposta.

  • 4.44

   Proposta d'audiència en comissió de Martí Olivella, representant de Parlament Ciutadà, amb relació a la Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en l'àmbit competencial de la Generalitat (Tram. 352-00382/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 4.45

   Proposta d'audiència en ponència de Martí Olivella, representant de Parlament Ciutadà, amb relació a la Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en l'àmbit competencial de la Generalitat (Tram. 352-00402/12)

   Grup Parlamentari Republicà

   Debat i votació de la proposta.

  • 4.46

   Proposta d'audiència en comissió d'Ana Garrido Ramos, extècnic de joventut de l'Ajuntament de Boadilla del Monte (Madrid) i testimoni de la Fiscalia Anticorrupció en el Cas Gürtel, amb relació a la Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en l'àmbit competencial de la Generalitat (Tram. 352-00383/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 4.47

   Proposta d'audiència en comissió de Juli Ponce Solé, professor de dret administratiu de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en l'àmbit competencial de la Generalitat (Tram. 352-00384/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 4.48

   Proposta d'audiència en comissió de Manuel Villoria Mendieta, professor de ciència política de la Universitat Rei Joan Carles, amb relació a la Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en l'àmbit competencial de la Generalitat (Tram. 352-00385/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 4.49

   Proposta d'audiència en comissió d'Agustí Cerrillo Martínez, catedràtic de dret administratiu de la Universitat Oberta de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en l'àmbit competencial de la Generalitat (Tram. 352-00386/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 4.50

   Proposta d'audiència en comissió de Clara Velasco Rico, professora de dret administratiu de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en l'àmbit competencial de la Generalitat (Tram. 352-00387/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 4.51

   Proposta d'audiència en comissió del síndic de greuges amb relació a la Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en l'àmbit competencial de la Generalitat (Tram. 352-00388/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 4.52

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública amb relació a la Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en l'àmbit competencial de la Generalitat (Tram. 352-00389/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 4.53

   Proposta d'audiència en ponència del secretari de Transparència i Govern Obert amb relació a la Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en l'àmbit competencial de la Generalitat (Tram. 352-00391/12)

   Grup Parlamentari Republicà

   Debat i votació de la proposta.

  • 4.54

   Proposta d'audiència en ponència de Rosa Maria Pérez, cap d'àrea de Legislació i Assumptes Jurídics de l'Oficina Antifrau de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en l'àmbit competencial de la Generalitat (Tram. 352-00393/12)

   Grup Parlamentari Republicà

   Debat i votació de la proposta.

  • 4.55

   Proposta d'audiència en ponència de Luis Gonzalo Segura, alertador de l'exèrcit espanyol, amb relació a la Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en l'àmbit competencial de la Generalitat (Tram. 352-00397/12)

   Grup Parlamentari Republicà

   Debat i votació de la proposta.

  • 4.56

   Proposta d'audiència en ponència d'Antoine Deltour, alertador de Luxemburg, amb relació a la Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en l'àmbit competencial de la Generalitat (Tram. 352-00398/12)

   Grup Parlamentari Republicà

   Debat i votació de la proposta.

  • 4.57

   Proposta d'audiència en ponència de Maite Carol, alertadora de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en l'àmbit competencial de la Generalitat (Tram. 352-00399/12)

   Grup Parlamentari Republicà

   Debat i votació de la proposta.

  • 4.58

   Proposta d'audiència en ponència de Pamela Bartlett Quintanilla, assistent en transparència i democràcia del Grup Verd - Aliança Lliure Europea al Parlament Europeu, amb relació a la Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en l'àmbit competencial de la Generalitat (Tram. 352-00401/12)

   Grup Parlamentari Republicà

   Debat i votació de la proposta.

  • 4.59

   Proposta d'audiència en ponència d'Anna Meyers, directora de Whistleblowing International Network, amb relació a la Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en l'àmbit competencial de la Generalitat (Tram. 352-00404/12)

   Grup Parlamentari Republicà

   Debat i votació de la proposta.

  • 4.60

   Proposta d'audiència en ponència d'Eva Joly, eurodiputada, escriptora, exmagistrada i exassessora en programes d'anticorrupció al Govern de Noruega, amb relació a la Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en l'àmbit competencial de la Generalitat (Tram. 352-00405/12)

   Grup Parlamentari Republicà

   Debat i votació de la proposta.

  • 4.61

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació de Digiwhist - The Digital Whistleblower, amb relació a la Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en l'àmbit competencial de la Generalitat (Tram. 352-00406/12)

   Grup Parlamentari Republicà

   Debat i votació de la proposta.

  • 4.62

   Proposta d'audiència en ponència de Paul Stephenson, consultor de Public Concern at Work, amb relació a la Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en l'àmbit competencial de la Generalitat (Tram. 352-00407/12)

   Grup Parlamentari Republicà

   Debat i votació de la proposta.

 • 5

  Sol·licitud de compareixença del secretari d'Igualtat, Migracions i Ciutadania davant la Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència perquè informi sobre el Programa català de refugi (Tram. 356-00242/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 6

  Sol·licitud de compareixença d'Alberto Semidey Viloria, representant de l'Associació de Jubilats de Veneçuela, davant la Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència perquè informi sobre la situació dels jubilats de Veneçuela residents a Catalunya (Tram. 356-00244/12)

  Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Sol·licitud de compareixença de Manel Vila i Motlló, director general de Cooperació al Desenvolupament, davant la Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència perquè informi sobre les accions de la Generalitat per a garantir el compliment de la Resolució 797/XI, sobre el suport a les vies legals i segures d'accés al dret d'asil i sobre l'exercici del dret a la llibertat de circulació (Tram. 356-00279/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 8

  Sol·licitud de compareixença de la directora general de Relacions Exteriors davant la Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència perquè informi sobre el Pla Europa (Tram. 356-00287/12)

  Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 9

  Sol·licitud de compareixença del director general de Relacions Institucionals i amb el Parlament davant la Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència perquè informi sobre l'activitat d'aquesta direcció (Tram. 356-00288/12)

  Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 10

  Sol·licitud de compareixença del responsable del fitxer de dades personals "Catalans i catalanes residents a l'exterior", del Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, davant la Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència sobre la procedència i el tractament de les dades personals del dit fitxer (Tram. 356-00297/12)

  Blanca Victoria Navarro Pacheco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 11

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del Consell de Cooperació de Catalunya davant la Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència perquè informi sobre el document "Propostes de les organitzacions i persones expertes de la societat civil per a l'elaboració del Pla director de cooperació 2019-2022" (Tram. 356-00300/12)

  Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Susanna Segovia Sánchez, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Carles Riera Albert, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 12

  Sol·licitud de compareixença de la directora general de Relacions Exteriors davant la Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència perquè informi sobre l'Euroregió Pirineus Mediterrània (Tram. 356-00305/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 13

  Sol·licitud de compareixença de la directora general de Relacions Exteriors davant la Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència perquè informi sobre la Comunitat de Treball dels Pirineus (Tram. 356-00306/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 14

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del Centre Delàs d'Estudis per la Pau davant la Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència perquè informi sobre les activitats i les propostes del Centre (Tram. 356-00316/12)

  Francesc de Dalmases i Thió, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Ruben Wagensberg Ramon, del Grup Parlamentari Republicà; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Susanna Segovia Sánchez, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Carles Riera Albert, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 15

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'entitat Stop Mare Mortum davant la Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència perquè informi sobre les polítiques migratòries amb relació a l'acollida i el respecte als drets humans (Tram. 356-00319/12)

  Grup Parlamentari Republicà; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 16

  Sol·licitud de compareixença del ministre de Foment davant la Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència perquè informi sobre els motius pels quals s'ha impedit salpar el vaixell de Proactiva Open Arms per a fer tasques de rescat i ajuda humanitària al Mediterrani central (Tram. 356-00320/12)

  Grup Parlamentari Republicà; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 17

  Sol·licitud de compareixença d'Òscar Camps, director de Proactiva Open Arms, davant la Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència perquè informi sobre les polítiques migratòries relacionades amb les tasques de rescat i ajuda humanitària al Mediterrani central (Tram. 356-00331/12)

  Grup Parlamentari Republicà; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 18

  Proposta de resolució de suport a l'expresident del Brasil Lula da Silva (Tram. 250-00436/12)

  Ruben Wagensberg Ramon, del Grup Parlamentari Republicà; Rut Ribas i Martí, del Grup Parlamentari Republicà; Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 189, 64)

 • 19

  Proposta de resolució sobre la situació política a Veneçuela (Tram. 250-00476/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; David Mejía Ayra, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 206, 38; esmenes: BOPC, 234, 4)

 • 20

  Proposta de resolució de suport a les dones afectades per esterilitzacions forçades al Perú (Tram. 250-00505/12)

  Francesc de Dalmases i Thió, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Josep Maria Forné i Febrer, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Ruben Wagensberg Ramon, del Grup Parlamentari Republicà; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Susanna Segovia Sánchez, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Carles Riera Albert, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 212, 42)