Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

Dia:
Dilluns, 28 de gener de 2019
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Compareixença de Jaume Duch Guillot, director general de Comunicació i portaveu del Parlament Europeu, davant la Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència per a presentar el programa de treball del Parlament Europeu per al 2019 i informar sobre les properes eleccions (Tram. 357-00142/12)

    Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

    Compareixença.