Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

Dia:
Dijous, 29 de novembre de 2018
Hora:
15:30h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre la violència i la vulneració dels drets humans a Nicaragua (Tram. 250-00376/12)

  Grup Parlamentari Republicà; Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Adriana Delgado i Herreros, del Grup Parlamentari Republicà; Susanna Segovia Sánchez, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 172, 11; esmenes: BOPC, 200, 50)

 • 2

  Proposta de resolució sobre l'exportació d'armes a l'Aràbia Saudita (Tram. 250-00417/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 189, 41)

 • 3

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència amb el conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència sobre el compliment de la Resolució 797/XI, sobre el suport a les vies legals i segures d'accés al dret d'asil i sobre l'exercici del dret a la llibertat de circulació (Tram. 354-00060/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 4

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència amb el conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència sobre les funcions de les delegacions a l'exterior (Tram. 354-00061/12)

  Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 5

  Compareixença d'una representació del moviment social equatorià Despertar Ciudadano davant la Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència per a exposar la seva visió política i social de l'Equador (Tram. 357-00143/12)

  Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

  Compareixença.