Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

Dia:
Dijous, 13 de setembre de 2018
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sessió informativa de la Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència amb el conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència sobre la reunió de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat de l'1 d'agost de 2018 (Tram. 355-00017/12)

  Ernest Maragall i Mira, Conseller del Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

  Sessió informativa.

 • 2

  Sessió informativa de la Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència amb el conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència sobre el Pla anual de cooperació al desenvolupament per al 2018 (Tram. 355-00016/12)

  Ernest Maragall i Mira, Conseller del Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

  Sessió informativa.