Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

Dia:
Dijous, 12 de juliol de 2018
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de Ferran Tarradellas Espuny, director de la Representació de la Comissió Europea a Barcelona, davant la Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència per a informar sobre el marc financer pluriennal de la Unió Europea per al període 2021-2027 (Tram. 357-00013/12)

  Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

  Compareixença.

 • 2

  Proposta de creació d'un grup de treball de control del principi de subsidiarietat i de seguiment del dret de la Unió Europea

 • 3

  Proposta de resolució de condemna de l'ús injustificat i indiscriminat de la força per part de l'exèrcit israelià contra manifestants palestins a la Marxa del Retorn (Tram. 250-00113/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 55, 15; esmenes: BOPC, 109, 5)

 • 4

  Proposta de resolució sobre l'actuació d'Israel respecte a la Franja de Gaza (Tram. 250-00116/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 55, 20; esmenes: BOPC, 112, 10)