Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

Dia:
Dijous, 28 de juny de 2018
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sessió informativa de la Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència amb el conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència sobre els objectius i les actuacions del seu departament (Tram. 355-00006/12)

  Ernest Maragall i Mira, Conseller del Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

  Sessió informativa.

 • 2

  Sol·licitud de compareixença de Ferran Tarradellas Espuny, director de la Representació de la Comissió Europea a Barcelona, davant la Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència perquè informi sobre el marc financer pluriennal de la Unió Europea per al període 2021-2027 (Tram. 356-00061/12)

  Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.