Comissió d'Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d'Agost de 2017

Dia:
Dimarts, 14 de juliol de 2020
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Pla de treball de la Comissió d'Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d'Agost de 2017 (Tram. 394-00001/12)

  Comissió d'Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d'Agost de 2017

  Elaboració del dictamen

 • 2

  Dictamen de la Comissió d'Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d'Agost de 2017 (Tram. 261-00002/12)

  Comissió d'Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d'Agost de 2017

  Aprovació del dictamen de la comissió.

  (Dictamen: BOPC, 649, 65)