Comissió d'Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d'Agost de 2017

Dia:
Dijous, 10 d'octubre de 2019
Hora:
13:00h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Pla de treball de la Comissió d'Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d'Agost de 2017 (Tram. 394-00001/12)

    Comissió d'Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d'Agost de 2017

    Debat de la proposta.