Comissió d'Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d'Agost de 2017

Dia:
Dimarts, 16 d'octubre de 2018
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de Luca Gervasoni, president de l'Institut Internacional per a l'Acció Noviolenta, davant la Comissió d'Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d'Agost de 2017 (Tram. 357-00069/12)

  Comissió d'Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d'Agost de 2017

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença de Francesc Torradeflot, director de l'Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós i Interconviccional, davant la Comissió d'Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d'Agost de 2017 (Tram. 357-00072/12)

  Comissió d'Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d'Agost de 2017

  Compareixença.

 • 3

  Compareixença de Jordi Armadans i Gil, en representació de la Fundació per la Pau (FundiPau), davant la Comissió d'Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d'Agost de 2017 (Tram. 357-00080/12)

  Comissió d'Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d'Agost de 2017

  Compareixença.

 • 4

  Compareixença de Xantal Genovart Millet, col·laboradora de la Fundació Surt, davant la Comissió d'Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d'Agost de 2017 (Tram. 357-00073/12)

  Comissió d'Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d'Agost de 2017

  Compareixença.

 • 5

  Compareixença d'Aritz García Gómez, en representació de l'Associació Solidaritat, Desenvolupament i Pau (Sodepau), davant la Comissió d'Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d'Agost de 2017 (Tram. 357-00079/12)

  Comissió d'Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d'Agost de 2017

  Compareixença.

 • 6

  Compareixença de Pere Ortega i Grasa, en representació del Centre Delàs d'Estudis per la Pau, davant la Comissió d'Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d'Agost de 2017 (Tram. 357-00081/12)

  Comissió d'Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d'Agost de 2017

  Compareixença.