Comissió d'Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d'Agost de 2017

Dia:
Dimecres, 13 de juny de 2018
Hora:
11:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Pla de treball de la Comissió d'Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d'Agost de 2017 (Tram. 394-00001/12)

    Comissió d'Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d'Agost de 2017

    Debat de la proposta.