Ponència: Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès

Dia:
Dimecres, 14 de juny de 2017
Hora:
00:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió constitutiva

Ordre del dia