Ponència: Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 8/2007, del 4 de juliol, sobre finançament dels partits polítics, i de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal

Dia:
Dilluns, 12 de juny de 2017
Hora:
00:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia