Grup de Treball sobre els Nadons i els Infants Desapareguts

Dia:
Dijous, 1 de juny de 2017
Hora:
13:00h. En acabar la sessió plenària del matí
Lloc:
Sala 3

Caràcter de la sessió:
Sessió constitutiva

Ordre del dia

 • 1

  Constitució del grup de treball.

 • 2

  Composició del Grup de Treball sobre els Nadons i els Infants Desapareguts (Tram. 409-00008/11)

  Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

  Nomenament del relator.

 • 3

  Aprovació del calendari i del pla de treball.