Ponència: Projecte de llei de comerç, serveis i fires

Dia:
Dijous, 4 de maig de 2017
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença en ponència d'una representació del Gremi de Restauració de Barcelona amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires (Tram. 353-00494/11)

  Comissió d'Empresa i Coneixement

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença en ponència d'una representació de la Fundació Comerç Ciutadà amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires (Tram. 353-00503/11)

  Comissió d'Empresa i Coneixement

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença en ponència de Jordi Obradors, en representació de l'Oficina de Dinamització del Centre de Sabadell, amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires (Tram. 353-00514/11)

  Comissió d'Empresa i Coneixement

  Substanciació.

 • 4

  Compareixença en ponència d'Eva Pich Frutos, experta en distribució comercial, amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires (Tram. 353-00513/11)

  Comissió d'Empresa i Coneixement

  Substanciació.

 • 5

  Compareixença en ponència de Josep F. Valls Giménez, professor del Departament de Màrqueting d'Esade i catedràtic de la Universitat Ramon Llull, amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires (Tram. 353-00516/11)

  Comissió d'Empresa i Coneixement

  Substanciació.

 • 6

  Compareixença en ponència d'una representació de la Fundació Barcelona Comerç amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires (Tram. 353-00504/11)

  Comissió d'Empresa i Coneixement

  Substanciació.

 • 7

  Compareixença en ponència d'Amadeu Barbany, comerciant i expresident de Gran Centre Granollers i de l'Associació de Botiguers de Granollers, amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires (Tram. 353-00519/11)

  Comissió d'Empresa i Coneixement

  Substanciació.

 • 8

  Compareixença en ponència del responsable de comerç de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires (Tram. 353-00499/11)

  Comissió d'Empresa i Coneixement

  Substanciació.