Ponència: Projecte de llei de comerç, serveis i fires

Dia:
Dimarts, 2 de maig de 2017
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença en ponència d'Oriol Estela Barnet, economista i geògraf, amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires (Tram. 353-00518/11)

  Comissió d'Empresa i Coneixement

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença en ponència d'una representació de la Unió General de Treballadors de Catalunya amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires (Tram. 353-00500/11)

  Comissió d'Empresa i Coneixement

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença en ponència d'una representació de Comissions Obreres de Catalunya amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires (Tram. 353-00501/11)

  Comissió d'Empresa i Coneixement

  Substanciació.

 • 4

  Compareixença en ponència d'una representació de Pimec Comerç amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires (Tram. 353-00495/11)

  Comissió d'Empresa i Coneixement

  Substanciació.

 • 5

  Compareixença en ponència d'una representació de la Federació d'Associacions de Gremis de Flequers amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires (Tram. 353-00493/11)

  Comissió d'Empresa i Coneixement

  Substanciació.

 • 6

  Compareixença en ponència d'una representació del Consell d'Empreses Distribuïdores d'Alimentació de Catalunya amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires (Tram. 353-00505/11)

  Comissió d'Empresa i Coneixement

  Substanciació.

 • 7

  Compareixença en ponència d'una representació de la Creu Roja amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires (Tram. 353-00512/11)

  Comissió d'Empresa i Coneixement

  Substanciació.