Ponència: Projecte de llei de comerç, serveis i fires

Dia:
Dimarts, 25 d'abril de 2017
Hora:
00:00h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia