Ponència: Projecte de llei de comerç, serveis i fires

Dia:
Dilluns, 24 d'abril de 2017
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió constitutiva

Ordre del dia

 • 1

  Constitució de la Ponència.

 • 2

  Projecte de llei de comerç, serveis i fires (Tram. 200-00022/11)

  Nomenament del relator

  (Text presentat: BOPC, 300, 5)

 • 3

  Compareixença en ponència d'una representació de la Unió d'Entitats de Comerç de Catalunya, RetailCat, amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires (Tram. 353-00506/11)

  Comissió d'Empresa i Coneixement

  Substanciació.

 • 4

  Compareixença en ponència d'una representació de la Regidoria de Comerç i Mercats de l'Ajuntament de Barcelona amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires (Tram. 353-00515/11)

  Comissió d'Empresa i Coneixement

  Substanciació.

 • 5

  Compareixença en ponència d'una representació de la Fecom amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires (Tram. 353-00509/11)

  Comissió d'Empresa i Coneixement

  Substanciació.

 • 6

  Compareixença en ponència d'Eusebio Martínez de la Casa, fundador i impulsor de Recircula, amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires (Tram. 353-00521/11)

  Comissió d'Empresa i Coneixement

  Substanciació.