Ponència: Projecte de llei de comerç, serveis i fires

Dia:
Dilluns, 24 d'abril de 2017
Hora:
00:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió constitutiva

Ordre del dia