Intergrup per a la Protecció dels Refugiats a Catalunya

Dia:
Dilluns, 10 de juliol de 2017
Hora:
00:00h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia