Convocatòria

Intergrup per a la Protecció dels Refugiats a Catalunya

Dia:
Dilluns, 8 de maig de 2017
Hora:
00:00h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió constitutiva

Ordre del dia