Ponència: Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l'Oficina Antifrau de Catalunya

Dia:
Dimecres, 10 de maig de 2017
Hora:
12:00h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Compareixença en ponència de Miguel Ángel Gimeno, director de l'Oficina Antifrau de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l'Oficina Antifrau de Catalunya (Tram. 353-00524/11)

    Ponència: Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l'Oficina Antifrau de Catalunya

    Substanciació.