Ponència: Projecte de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals

Dia:
Dimecres, 19 d'abril de 2017
Hora:
11:15h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença en ponència d'una representació de l'Ajuntament de Barcelona amb relació al Projecte de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals (Tram. 353-00422/11)

  Comissió de Territori

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença en ponència d'una representació de l'Ajuntament de Tarragona amb relació al Projecte de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals (Tram. 353-00423/11)

  Comissió de Territori

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença en ponència d'una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals (Tram. 353-00426/11)

  Comissió de Territori

  Substanciació.

 • 4

  Compareixença en ponència d'una representació de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals (Tram. 353-00427/11)

  Comissió de Territori

  Substanciació.

 • 5

  Compareixença en ponència d'una representació del Sector del Mar de Comissions Obreres amb relació al Projecte de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals (Tram. 353-00424/11)

  Comissió de Territori

  Substanciació.

 • 6

  Compareixença en ponència d'una representació del Sindicat Professional de la Policia Portuària amb relació al Projecte de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals (Tram. 353-00440/11)

  Comissió de Territori

  Substanciació.