Ponència: Projecte de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals

Dia:
Dimecres, 19 d'abril de 2017
Hora:
00:00h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia