Ponència: Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació

Dia:
Dilluns, 3 de juliol de 2017
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença en ponència de l'adjunt general al Síndic de Greuges amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (Tram. 353-00545/11)

  Ponència: Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença en ponència de Fàtima Taleb, regidora de l'Ajuntament de Badalona per Guanyem - Badalona en Comú, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (Tram. 353-00477/11)

  Ponència: Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença en ponència de Guillem Fernández, membre de Coop57, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (Tram. 353-00480/11)

  Ponència: Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació

  Substanciació.

 • 4

  Compareixença en ponència d'una representació de Ca la Dona amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (Tram. 353-00481/11)

  Ponència: Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació

  Substanciació.

 • 5

  Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (Tram. 200-00023/11)

  Govern de la Generalitat

  Tinguda de les compareixences (urgència)

  (Text presentat: BOPC, 305, 33)