Ponència: Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació

Dia:
Dilluns, 29 de maig de 2017
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença en ponència de Carmen Méndez, directora de la Fundació Secretariat Gitano, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (Tram. 353-00476/11)

  Ponència: Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença en ponència d'una representació de SOS Racisme amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (Tram. 353-00475/11)

  Ponència: Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació

  Substanciació.