Ponència: Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació

Dia:
Dilluns, 15 de maig de 2017
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença en ponència de Ferran Busquets, en representació d'Arrels, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (Tram. 353-00471/11)

  Ponència: Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença en ponència d'una representació del Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat (Cocarmi) amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (Tram. 353-00472/11)

  Ponència: Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença en ponència d'Emilio Ruiz, en representació del Casal Lambda, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (Tram. 353-00483/11)

  Ponència: Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació

  Substanciació.

 • 4

  Compareixença en ponència d'una representació de Vida Independent amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (Tram. 353-00485/11)

  Ponència: Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació

  Substanciació.