Ponència: Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació

Dia:
Dilluns, 8 de maig de 2017
Hora:
15:30h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença en ponència d'una representació de Dones Juristes amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (Tram. 353-00473/11)

  Ponència: Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença en ponència de Patsilí Toledo, membre de Feminicidio.net, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no discriminació (Tram. 353-00486/11)

  Ponència: Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença en ponència de Fernando Fuster-Fabra Fernández, en representació de l'Observatori d'Igualtat de Tracte i Oportunitats, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (Tram. 353-00482/11)

  Ponència: Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació

  Substanciació.

 • 4

  Compareixença en ponència d'una representació de l'Observatori contra l'Homofòbia amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (Tram. 353-00474/11)

  Ponència: Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació

  Substanciació.