Convocatòria

Ponència: Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació

Dia:
Dilluns, 8 de maig de 2017
Hora:
00:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia