Comissió d'Investigació sobre l'Operació Catalunya

Dia:
Dimarts, 29 d'agost de 2017
Hora:
13:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Dictamen de la Comissió d'Investigació sobre l'Operació Catalunya (Tram. 261-00001/11)

    Comissió d'Investigació sobre l'Operació Catalunya

    Aprovació del dictamen de la comissió.