Comissió d'Investigació sobre l'Operació Catalunya

Dia:
Dilluns, 24 de juliol de 2017
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de José Zaragoza i Alonso, exsecretari d'organització del Partit dels Socialistes de Catalunya, davant la Comissió d'Investigació sobre l'Operació Catalunya (Tram. 357-00583/11)

  Comissió d'Investigació sobre l'Operació Catalunya

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença d'Alicia Sánchez-Camacho Pérez, secretària primera del Congrés dels Diputats, davant la Comissió d'Investigació sobre l'Operació Catalunya (Tram. 357-00547/11)

  Comissió d'Investigació sobre l'Operació Catalunya

  Compareixença.