Comissió d'Investigació sobre l'Operació Catalunya

Dia:
Dilluns, 26 de juny de 2017
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de Victoria Álvarez davant la Comissió d'Investigació sobre l'Operació Catalunya (Tram. 357-00546/11)

  Comissió d'Investigació sobre l'Operació Catalunya

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença de Francisco Javier de la Rosa Martí, empresari, davant la Comissió d'Investigació sobre l'Operació Catalunya (Tram. 357-00548/11)

  Comissió d'Investigació sobre l'Operació Catalunya

  Compareixença.

 • 3

  Pla de treball de la Comissió d'Investigació sobre l'Operació Catalunya (Tram. 394-00012/11)

  Comissió d'Investigació sobre l'Operació Catalunya

  Debat de la proposta.