Comissió d'Investigació sobre l'Operació Catalunya

Dia:
Dimarts, 30 de maig de 2017
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença d'Elpidio Silva, advocat, davant la Comissió d'Investigació sobre l'Operació Catalunya (Tram. 357-00500/11)

  Comissió d'Investigació sobre l'Operació Catalunya

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença d'una representació del col·lectiu Drets davant la Comissió d'Investigació sobre l'Operació Catalunya (Tram. 357-00499/11)

  Comissió d'Investigació sobre l'Operació Catalunya

  Compareixença.

 • 3

  Compareixença d'Ernesto Ekaizer, periodista, davant la Comissió d'Investigació sobre l'Operació Catalunya (Tram. 357-00485/11)

  Comissió d'Investigació sobre l'Operació Catalunya

  Compareixença.