Comissió d'Investigació sobre l'Operació Catalunya

Dia:
Dijous, 4 de maig de 2017
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Pla de treball de la Comissió d'Investigació sobre l'Operació Catalunya (Tram. 394-00012/11)

    Comissió d'Investigació sobre l'Operació Catalunya

    Debat de la proposta.