Ponència: Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme

Dia:
Divendres, 24 de març de 2017
Hora:
00:00h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia