Ponència: Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme

Dia:
Divendres, 24 de març de 2017
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme (Tram. 202-00029/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Marta Rovira i Vergés, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Joan Coscubiela Conesa, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Anna Gabriel i Sabaté, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Nomenament del relator

  (Text presentat: BOPC, 140, 12)

 • 2

  Compareixença en ponència de Jordi Nieva Fenoll, catedràtic de dret processal de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme (Tram. 353-00344/11)

  Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

  Substanciació

 • 3

  Compareixença en ponència de Pere Fortuny i Velázquez, president de l'Associació pro Memòria als Immolats per la Llibertat a Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme (Tram. 353-00348/11)

  Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

  Substanciació