Ponència: Projecte de llei de la comunitat catalana a l'exterior

Dia:
Dijous, 16 de març de 2017
Hora:
12:30h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Projecte de llei de la comunitat catalana a l'exterior (Tram. 200-00015/11)

  Govern de la Generalitat

  Nomenament del relator.

  (Text presentat: BOPC, 216, 14; esmenes a la totalitat: BOPC, 245, 10)

 • 2

  Compareixença en ponència d'una representació de la Federació Internacional d'Entitats Catalanes amb relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a l'exterior (Tram. 353-00332/11)

  Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

  Substanciació de la compareixença

 • 3

  Compareixença en ponència d'Albert Masquef, president del Cercle Català de Madrid, amb relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a l'exterior (Tram. 353-00337/11)

  Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

  Substanciació de la compareixença

 • 4

  Compareixença en ponència de Sergi Marzabal, en representació de Catalans al Món, amb relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a l'exterior (Tram. 353-00334/11)

  Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

  Substanciació de la compareixença

 • 5

  Compareixença en ponència de Núria Amorós, presidenta del Casal Català de Montevideo, amb relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a l'exterior (Tram. 353-00336/11)

  Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

  Substanciació de la compareixença