Ponència: Projecte de llei de la comunitat catalana a l'exterior

Dia:
Dijous, 16 de març de 2017
Hora:
00:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia