Ponència: Projecte de llei del procediment de votació electrònica per als catalans i catalanes residents a l'estranger

Dia:
Dimarts, 25 d'abril de 2017
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença en ponència de Ferran Martínez i Coma, expert en ciències polítiques, amb relació al Projecte de llei del procediment de votació electrònica per als catalans i catalanes residents a l'estranger (Tram. 353-00387/11)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença en ponència de Gabriel Colomé, expert en ciències polítiques, amb relació al Projecte de llei del procediment de votació electrònica per als catalans i catalanes residents a l'estranger (Tram. 353-00389/11)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença en ponència de Jordi Barrat Esteve, professor de dret constitucional de la Universitat Rovira i Virgili, amb relació al Projecte de llei del procediment de votació electrònica per als catalans i catalanes residents a l'estranger (Tram. 353-00380/11)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 4

  Compareixença en ponència de Sebastià Llorach Camprubí, en representació d'Escons en Blanc, amb relació al Projecte de llei del procediment de votació electrònica per als catalans i catalanes residents a l'estranger (Tram. 353-00392/11)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 5

  Compareixença en ponència de Joan Manel Gómez, coordinador del Pla d'acció de la Generalitat per a implementar el vot electrònic dels catalans residents a l'estranger, amb relació al Projecte de llei del procediment de votació electrònica per als catalans i catalanes residents a l'estranger (Tram. 353-00381/11)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 6

  Compareixença en ponència de Jordi Puiggalí Allepuz, expert en vot electrònic de l'empresa Scytl, amb relació al Projecte de llei del procediment de votació electrònica per als catalans i catalanes residents a l'estranger (Tram. 353-00378/11)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.