Comissió d'Estudi de l'Emprenedoria i dels Autònoms

Dia:
Dijous, 23 de març de 2017
Hora:
18:45h. En acabar la sessió plenària
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió constitutiva

Ordre del dia

  • 1

    Constitució de la Comissió (Tram. 406-00004/11)

    .

  • 2

    Ratificació del president proposat pel grup parlamentari (article 49.2 del Reglament del Parlament).