Ponència: Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya i d'aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l'Administració tributària de la Generalitat de Catalunya

Dia:
Dilluns, 13 de març de 2017
Hora:
10:30h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença en ponència de Jaume Remolà Sans, president de l'Associació d'Inspectors Tributaris de la Generalitat, amb relació a la Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya i d'aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l'Administració tributària de la Generalitat de Catalunya (Tram. 353-00303/11)

  Comissió d'Economia i Hisenda

  .

 • 2

  Compareixença en ponència d'una representació de la Federació de Serveis Públics de la Unió General de Treballadors amb relació a la Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya i d'aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l'Administració tributària de la Generalitat de Catalunya (Tram. 353-00290/11)

  Comissió d'Economia i Hisenda

  .

 • 3

  Compareixença en ponència de Carles Mateos, responsable de Comissions Obreres a l'Agència Tributària de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya i d'aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l'Administració tributària de la Generalitat de Catalunya (Tram. 353-00289/11)

  Comissió d'Economia i Hisenda

  .

 • 4

  Compareixença en ponència de Luis A. Suárez Arias, degà del Col·legi de Registradors de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya i d'aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l'Administració tributària de la Generalitat de Catalunya (Tram. 353-00284/11)

  Comissió d'Economia i Hisenda

  .

 • 5

  Compareixença en ponència de Petra Sáiz, presidenta del Consell de Col·legis de Secretaris, Interventors i Tresorers de l'Administració Local de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya i d'aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l'Administració tributària de la Generalitat de Catalunya (Tram. 353-00281/11)

  Comissió d'Economia i Hisenda

  .