Grup de Treball sobre el Model del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts

Dia:
Dimecres, 19 d'abril de 2017
Hora:
00:00h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia