Ponència: Proposició de llei de l'aprofitament de l'excedent alimentari

Dia:
Dilluns, 26 de juny de 2017
Hora:
12:00h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença en ponència d'una representació de la Federació de Municipis de Catalunya i l'Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació a la Proposició de llei de l'aprofitament de l'excedent alimentari (Tram. 353-00470/11)

  Ponència: Proposició de llei de l'aprofitament de l'excedent alimentari

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença en ponència d'una representació del Gremi de Restauració de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de l'aprofitament de l'excedent alimentari (Tram. 353-00455/11)

  Ponència: Proposició de llei de l'aprofitament de l'excedent alimentari

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença de la directora de l'Àrea de Prevenció i Foment del Reciclatge de l'Agència de Residus de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de l'aprofitament de l'excedent alimentari (Tram. 357-00261/11)

  Comissió d'Afers Socials i Famílies

  Compareixença.

 • 4

  Compareixença del cap del Departament de Gestió de Matèria Orgànica de l'Agència de Residus de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de l'aprofitament de l'excedent alimentari (Tram. 357-00263/11)

  Comissió d'Afers Socials i Famílies

  Compareixença.

 • 5

  Compareixença del cap de l'Oficina Comarcal del Vallès Occidental del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació amb relació a la Proposició de llei de l'aprofitament de l'excedent alimentari (Tram. 357-00264/11)

  Comissió d'Afers Socials i Famílies

  Compareixença.

 • 6

  Proposició de llei de l'aprofitament de l'excedent alimentari (Tram. 202-00017/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista

  Tinguda de les compareixences

  (Text presentat: BOPC, 89, 22)