Ponència: Proposició de llei de l'aprofitament de l'excedent alimentari

Dia:
Dilluns, 19 de juny de 2017
Hora:
12:00h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de la subdirectora general de la Inspecció i Control Agroalimentari amb relació a la Proposició de llei de l'aprofitament de l'excedent alimentari (Tram. 357-00260/11)

  Comissió d'Afers Socials i Famílies

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença d'una representació de l'Agència de Residus de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de l'aprofitament de l'excedent alimentari (Tram. 357-00262/11)

  Comissió d'Afers Socials i Famílies

  Compareixença.

 • 3

  Compareixença en ponència de Paco Muñoz, tècnic de l'Oficina de Medi Ambient de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de l'aprofitament de l'excedent alimentari (Tram. 353-00544/11)

  Ponència: Proposició de llei de l'aprofitament de l'excedent alimentari

  Substanciació.