Ponència: Proposició de llei de l'aprofitament de l'excedent alimentari

Dia:
Dilluns, 12 de juny de 2017
Hora:
00:00h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia