Ponència: Proposició de llei de l'aprofitament de l'excedent alimentari

Dia:
Dilluns, 8 de maig de 2017
Hora:
12:00h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença en ponència d'Eduard Arruga, president de la Fundació Privada Banc dels Aliments, amb relació a la Proposició de llei de l'aprofitament de l'excedent alimentari (Tram. 353-00466/11)

  Ponència: Proposició de llei de l'aprofitament de l'excedent alimentari

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença en ponència de Maria Teresa Bros, responsable del Departament de Seguretat Alimentària del Banc dels Aliments, amb relació a la Proposició de llei de l'aprofitament de l'excedent alimentari (Tram. 353-00467/11)

  Ponència: Proposició de llei de l'aprofitament de l'excedent alimentari

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença en ponència de Mercè Darnell, en representació de Càritas Diocesana de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de l'aprofitament de l'excedent alimentari (Tram. 353-00452/11)

  Ponència: Proposició de llei de l'aprofitament de l'excedent alimentari

  Substanciació.

 • 4

  Compareixença en ponència de Xavier Montagut, president de la Xarxa de Consum Solidari, economista, escriptor i activista per la sobirania alimentària, amb relació a la Proposició de llei de l'aprofitament de l'excedent alimentari (Tram. 353-00461/11)

  Ponència: Proposició de llei de l'aprofitament de l'excedent alimentari

  Substanciació.

 • 5

  Compareixença en ponència de Carlota Basols, responsable de Programes d'Inclusió Social i Pobresa de la Creu Roja de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de l'aprofitament de l'excedent alimentari (Tram. 353-00468/11)

  Ponència: Proposició de llei de l'aprofitament de l'excedent alimentari

  Substanciació.