Ponència: Proposició de llei de creació de l'Agència Catalana de Protecció Social

Dia:
Dijous, 17 de novembre de 2016
Hora:
15:30h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença en ponència de Jordi Tudela, expert en protecció social, amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agència Catalana de Protecció Social (Tram. 353-00230/11)

  Comissió de Treball

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença en ponència de Josep Maria Rañé, expresident del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agència Catalana de Protecció Social (Tram. 353-00231/11)

  Comissió de Treball

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença en ponència de Carmelo Palomero Montes, ex-director provincial de l'Institut Nacional de la Seguretat Social, amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agència Catalana de Protecció Social (Tram. 353-00233/11)

  Comissió de Treball

  Substanciació.

 • 4

  Compareixença en ponència d'Eduard Rojo Torrecilla, catedràtic de dret del treball i seguretat social de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agència Catalana de Protecció Social (Tram. 353-00229/11)

  Comissió de Treball

  Substanciació.

 • 5

  Compareixença en ponència de Joaquim Brugué Torruella, catedràtic de ciència política de la Universitat de Girona, amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agència Catalana de Protecció Social (Tram. 353-00232/11)

  Comissió de Treball

  Substanciació.

 • 6

  Compareixença en ponència de Rafael Laraña Cobo, professor associat de dret del treball i seguretat social de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agència Catalana de Protecció Social (Tram. 353-00234/11)

  Comissió de Treball

  Substanciació.