Ponència: Proposició de llei de creació de l'Agència Catalana de Protecció Social

Dia:
Dimecres, 16 de novembre de 2016
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Constitució de la Ponència

 • 2

  Nomenament del ponent relator o de la ponent relatora

 • 3

  Compareixença en ponència de Camil Ros, secretari general de la Unió General de Treballadors, o del representant d'aquesta entitat en qui delegui, amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agència Catalana de Protecció Social (Tram. 353-00220/11)

  Comissió de Treball

  Substanciació.

 • 4

  Compareixença en ponència de Joan Carles Gallego, secretari general de Comissions Obreres, o del representant d'aquesta entitat en qui delegui, amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agència Catalana de Protecció Social (Tram. 353-00221/11)

  Comissió de Treball

  Substanciació.

 • 5

  Compareixença en ponència de Josep González, president de Pimec, o del representant d'aquesta entitat en qui delegui, amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agència Catalana de Protecció Social (Tram. 353-00222/11)

  Comissió de Treball

  Substanciació.

 • 6

  Compareixença en ponència de Joaquim Gay de Montellà, president de Foment del Treball Nacional, o del representant d'aquesta entitat en qui delegui, amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agència Catalana de Protecció Social (Tram. 353-00223/11)

  Comissió de Treball

  Substanciació.

 • 7

  Compareixença en ponència de Núria Carrera i Comes, degana del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya, o del representant d'aquesta entitat en qui delegui, amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agència Catalana de Protecció Social (Tram. 353-00236/11)

  Comissió de Treball

  Substanciació.

 • 8

  Compareixença en ponència de Teresa Crespo i Julia, presidenta d'Entitats Catalanes d'Acció Social, amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agència Catalana de Protecció Social (Tram. 353-00237/11)

  Comissió de Treball

  Substanciació.

 • 9

  Compareixença en ponència de Diosdado Toledano, representant de la Comissió Promotora de la Proposició de Llei de la Renda Garantida de Ciutadania Establerta per l'Article 24.3 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agència Catalana de Protecció Social (Tram. 353-00238/11)

  Comissió de Treball

  Substanciació.

 • 10

  Compareixença en ponència de Lluïsa Moret, presidenta de l'àmbit de drets socials de la Federació de Municipis de Catalunya i alcaldessa de Sant Boi de Llobregat, amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agència Catalana de Protecció Social (Tram. 353-00224/11)

  Comissió de Treball

  Substanciació.

 • 11

  Compareixença en ponència de David Saldoni de Tena, president de la Comissió de Benestar Social i Participació de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques, amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agència Catalana de Protecció Social (Tram. 353-00225/11)

  Comissió de Treball

  Substanciació.

 • 12

  Compareixença en ponència de Lluís Torrens Mèlich, director de Planificació i Innovació de l'Àrea de Drets Socials de l'Ajuntament de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agència Catalana de Protecció Social (Tram. 353-00226/11)

  Comissió de Treball

  Substanciació.

 • 13

  Compareixença en ponència de Carolina Homar, experta en protecció social, amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agència Catalana de Protecció Social (Tram. 353-00227/11)

  Comissió de Treball

  Substanciació.

 • 14

  Compareixença en ponència de Josep Farrés, metge expert en política social, amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agència Catalana de Protecció Social (Tram. 353-00228/11)

  Comissió de Treball

  Substanciació.