Grup de Treball sobre el Règim d'Aïllament dels Departaments Especials de Règim Tancat

Dia:
Dimarts, 30 de maig de 2017
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Informe del Grup de Treball sobre el Règim d'Aïllament dels Departaments Especials de Règim Tancat (Tram. 266-00002/11)

    Grup de Treball sobre el Règim d'Aïllament dels Departaments Especials de Règim Tancat

    Elaboració de l'informe del grup de treball.