Ponència: Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei de l'Estat 52/2007, del 26 de desembre, per la qual es reconeixen i s'amplien drets i s'estableixen mesures a favor dels qui van patir persecució o violència durant la Guerra Civil i la Dictadura

Dia:
Divendres, 28 d'octubre de 2016
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Constitució de la Ponència

 • 2

  Nomenament del ponent relator.

 • 3

  Compareixença en ponència d'una representació de l'Associació de Perjudicats per la Confiscació del Govern Franquista amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei de l'Estat 52/2007, del 26 de desembre, per la qual es reconeixen i s'amplien drets i s'estableixen mesures a favor dels qui van patir persecució o violència durant la guerra civil i la dictadura (Tram. 353-00170/11)

  Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

  Substanciació.

 • 4

  Compareixença en ponència de Manuel de Bofarull, advocat i doctor en dret, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei de l'Estat 52/2007, del 26 de desembre, per la qual es reconeixen i s'amplien drets i s'estableixen mesures a favor dels qui van patir persecució o violència durant la guerra civil i la dictadura (Tram. 353-00171/11)

  Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

  Substanciació.