Ponència: Proposició de llei d'adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d'agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès

Dia:
Dilluns, 17 d'octubre de 2016
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença en ponència de Martí Sistane, president de l'Associació d'Empresaris del Penedès i el Garraf, amb relació a la Proposició de llei d'adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d'agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès (Tram. 353-00203/11)

  Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença en ponència de Jordi Cuyàs, director del Pla estratègic del Penedès, amb relació a la Proposició de llei d'adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d'agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès (Tram. 353-00204/11)

  Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença en ponència de Josep M. Albet i Noya, president de la Denominació d'Origen Penedès, amb relació a la Proposició de llei d'adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d'agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès (Tram. 353-00205/11)

  Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

  Substanciació.

 • 4

  Compareixença en ponència de Pere Carles, expresident de la Fira d'Igualada i de la Federació de Fires de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei d'adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d'agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès (Tram. 353-00206/11)

  Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

  Substanciació.

 • 5

  Compareixença en ponència de Blai Paco, president de la Unió Empresarial de l'Anoia, amb relació a la Proposició de llei d'adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d'agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès (Tram. 353-00207/11)

  Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

  Substanciació.

 • 6

  Compareixença en ponència de Francesc Rica, secretari general de la Unió General dels Treballadors de l'Anoia, el Penedès i el Garraf, amb relació a la Proposició de llei d'adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d'agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès (Tram. 353-00209/11)

  Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

  Substanciació.

 • 7

  Compareixença en ponència de Ramón Arnabat Mata, professor d'història i d'història de l'art de la Universitat Rovira i Virgili, amb relació a la Proposició de llei d'adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d'agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès (Tram. 353-00210/11)

  Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

  Substanciació.

 • 8

  Compareixença en ponència d'una representació d'Estudis Ramon Folch amb relació a la Proposició de llei d'adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d'agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès (Tram. 353-00211/11)

  Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

  Substanciació.

 • 9

  Compareixença en ponència d'una representació de la Plataforma Vegueria Penedès amb relació a la Proposició de llei d'adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d'agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès (Tram. 353-00212/11)

  Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

  Substanciació.

 • 10

  Compareixença en ponència de Jordi Asensi, en representació del Col·lectiu Ecologista Bosc Verd, amb relació a la Proposició de llei d'adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d'agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès (Tram. 353-00213/11)

  Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

  Substanciació.

 • 11

  Compareixença en ponència d'Albert Tubau, president de l'Institut d'Estudis Penedesencs, amb relació a la Proposició de llei d'adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d'agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès (Tram. 353-00214/11)

  Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

  Substanciació.

 • 12

  Compareixença en ponència de Juan Ignacio Soto, secretari general de la Federació de Municipis de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei d'adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d'agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès (Tram. 353-00215/11)

  Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

  Substanciació.

 • 13

  Compareixença en ponència de Francesc López Arias, arquitecte especialitzat en dret urbanístic, amb relació a la Proposició de llei d'adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d'agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès (Tram. 353-00216/11)

  Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

  Substanciació.

 • 14

  Compareixença en ponència de Jaume Casañas, geògraf i historiador, amb relació a la Proposició de llei d'adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d'agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès (Tram. 353-00217/11)

  Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

  Substanciació.

 • 15

  Compareixença en ponència de Pau Batlle, arquitecte, urbanista i paisatgista, amb relació a la Proposició de llei d'adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d'agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès (Tram. 353-00218/11)

  Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

  Substanciació.

 • 16

  Compareixença en ponència de Joan Serra i Muset, enginyer superior en organització industrial, amb relació a la Proposició de llei d'adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d'agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès (Tram. 353-00219/11)

  Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

  Substanciació.