Ponència: Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis

Dia:
Dilluns, 21 de novembre de 2016
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença en ponència d'una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis (Tram. 353-00239/11)

  Comissió de Salut

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença en ponència d'una representació de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis (Tram. 353-00240/11)

  Comissió de Salut

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença en ponència d'una representació de la Unió General de Treballadors amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis (Tram. 353-00245/11)

  Comissió de Salut

  Substanciació.

 • 4

  Compareixença en ponència d'una representació de Comissions Obreres amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis (Tram. 353-00246/11)

  Comissió de Salut

  Substanciació.